روزمرگی های مد ( MED )
چهارشنبه 29 آذر 1385 ساعت 05:08 ب.ظ
 
    
 
این عکس رو امروز صبح توی پارک کوه صفه گرفتم .
می بینین چه چهره فتوژنیکی داره ، خیلی نازه این دخمر ...