روزمرگی های مد ( MED )
شنبه 17 دی 1384 ساعت 12:44 ق.ظ
پرسه در خاک غریب
 
    پرسهُ بی انتهاست
 
               هم گریز غربتم
 
                    زادگاه من کجاست ؟