روزمرگی های مد ( MED )
شنبه 20 اسفند 1384 ساعت 10:46 ب.ظ
هر روز صبح غزالی در آفریقا بیدار می شود ،
         او نیک میداند که باید تندتر از سریعترین شیر بدود ،
                  تا کشته نشود ...
 
هر روز صبح شیری در آفریقا از خواب بیدار می شود ،
         او نیک میداند که باید تندتر از سریعترین غزال بدود ،
                  تا گرسنه نماند ...
 
مهم نیست که شیر هستید یا غزال ،
بهتر است با طلوع خورشید دویدن را آغاز کنید .
 
                                                                  Antoni 
 
پ.ن : فکر کنم اگه آنتونی توی ایران بود به جای دویدن از واژه * سگ دو زدن * استفاده می کرد !!