روزمرگی های مد ( MED )
پنج‌شنبه 24 آذر 1384 ساعت 09:04 ب.ظ
 
 
و ما همچنان
 
   دوره می کنیم
 
              شب را
 
              و روز را 
 
                      هنوز را ....